Stuttgarter Weindorf - et paradis for alle vinelskere

28 August - 8 September 2019