Stuttgarter Weindorf - et paradis for alle vinelskere

30. august - 10. september 2023