Lyset er kunsten på Festival of Lights Berlin

11 - 20 September 2020